Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

02
Април
2021

За поредна година I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се включи в една престижна инициатива от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците – VII Национална ученическа конференция
по гражданско образование „Семейство - училище - общество“.

Неин организатор е СУ „Св. Климент Охридски” гр. Добрич. Конференцията се провежда със съдействието на РУО - Добрич, Община гр. Добрич, Висше училище по мениджмънт гр. Добрич.

След като през миналата учебна година журито присъди на ботевска възпитаничка първо място за литературна творба в първа възрастова група, сега нашето учебно заведение отново е устремено към успешно представяне в изявата.

За заключителния етап на Националната ученическа конференция, във втора възрастова група, са класирани четирима участници от I ОУ „Христо Ботев“. Те подготвиха свои авторски продукти, които ще се състезават с творбите на техни връстници от страната. С есета ще се представят Никола Киров (VII б клас), Зорница Иванова (VI в клас) и Галена Найденова (VI г клас), а с проект – Сандра Радева (VII б клас).

Конференцията ще се проведе в периода 16. - 17. април 2021 г., дистанционно, във виртуални стаи на платформата Google Meet.

Желаем творческо вдъхновение на нашите представители и вярваме, че защитата на проектите им ще бъде убедителна!