Награди от престижен литературен конкурс

Награди от престижен литературен конкурс

Награди от престижен литературен конкурс

02
Април
2021

Отлично се представиха ботевски възпитанички в Двадесет и четвъртия национален конкурс „Любовта в нас“ за литературно творчество, Варна, 2021 г. Той е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през настоящата учебна година, като негови организатори са МОН, РУО - Варна, Община - Варна, ЦПЛР - ОДК гр. Варна.

Целта на литературната инициатива е да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да им даде възможност чрез силата на художественото слово да споделят отношението си към всеобхватното чувство „любов“.

Във втора възрастова група (V - VIII клас) са отличени четири ботевски възпитанички. Специалната награда на Националния дворец  на децата е присъдена на Галена Найденова от VI г клас. Момичето покори журито с въздействащо послание за измеренията на любовта. В раздел „Проза“ на трето място е класиран разказът на Михаела Станчева от VI в клас. В раздел „Поезия“ поощрителни награди за своите стихотворения получиха Елинор Нанкова от VI а клас и Сандра Радева от VII б клас.

Ръководител на Галена, Михаела и Елинор е Г. Станчева, гл. учител в прогимназиален етап, а на Сандра – В. Жекова, ст. учител по БЕЛ.

Гордост за I ОУ „Христо Ботев“ е, че на учебното заведение е присъдена Грамота за отлично представяне в рамките на Двадесет и четвъртия национален конкурс „Любовта в нас“!

Поздравяваме талантливите момичета и им желаем да покоряват нови творчески върхове с любов и всеотдайност!