Warning: getimagesize(): Filename cannot be empty in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 31.07.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 31.07.2017 г.

Протоколно решение на Обществения съвет към I ОУ "Христо Ботев" гр.Търговище от 31.07.2017 г.

02
Август
2017

1. Приема без възражения отчета за изпълнение на делегирания бюджет в I ОУ ”Христо Ботев” гр. Търговище за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.