Warning: getimagesize(w/s71263152.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

Преходът от детската градина към училище – важен акцент за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище

16
Ноември
2015

          На 11.11.2015 г. в ЦДГ №1 „Веселушко“ се проведе среща на психолози, педагози и родители по проблемите на прехода на детето от детската градина към първи клас.

          Валентина Георгиева, педагогически съветник в I ОУ „Христо Ботев“ – Търговище, насочи родителите към същността на развитието в последния период от детството – времето от подготвителната група до постъпването в първи клас. Акцентира и върху значимата роля на родителя – да бъде авторитет за детето.

          Петя Владева, логопед в I ОУ, разясни проблеми на развитието, съпътстващи ранното детство. Индивидуалните нарушения /заекване, дисграфия, дислексия, акалкулия/ се дължат на различни причини и имат разнообразна симптоматика. Всеки един логопедичен проблем може да бъде преодолян, преди да остави траен отпечатък върху личността, психиката и самооценката на детето, като се търси своевременен компетентен съвет.

          Димитър Алексиев, директор на I ОУ „Христо Ботев“, очерта приоритетите на институцията, която представлява: осигуряване на равен достъп до качествено образование за всяко дете; развитие на личностния потенциал на всеки ученик чрез отчитане на неговата уникалност; приложение на ефективни  модели на партньорства и работа с родителската общност.

Галина Станчева – главен учител по БЕЛ