Warning: getimagesize(w/s17598670.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/l1outgco/public_html/n.php on line 12
Институционална квалификация за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“

Институционална квалификация за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“

Институционална квалификация за педагогическия екип на I ОУ „Христо Ботев“

19
Юни
2018

      На 19.06.2018 г. педагогическият екип на I ОУ „Христо Ботев“ се включи в институционална квалификационна форма, посветена на позитивната комуникация: „Позитивна комуникация в образованието“. Семинарът с практическа насоченост бе реализиран от Мария Дерижан – представител на Тренинг и обучителен център „Щастие“.

      В хода на дискусията бяха разисквани причините за конфликтните ситуации на работното място, в отношенията с родителската общност и с учениците. Какво води до комуникационни проблеми и начини за преодоляването им – тези въпроси стояха в центъра на обсъждането. С тях бе свързана и работата по екипи, които се сформираха в рамките на семинара. Говорители на екипите презентираха пред аудиторията решаването на поставени от лектора казуси, ориентирани към принципите за позитивната и успешна комуникация, към сериозните обществени очаквания спрямо образователните институции, към родителските нагласи за образованието на децата и училищната среда.

      Галина Станчева – главен учител по БЕЛ