Ботевски възпитаници се включиха в обучение за поведение при бедствие

Ботевски възпитаници се включиха в обучение за поведение при бедствие

Ботевски възпитаници се включиха в обучение за поведение при бедствие

05
Октомври
2019

В периода 30.09. - 04.10.2019 г. учениците от III а и IV а клас на I ОУ „Христо Ботев“ участваха в дейности по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“, проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“. Класни ръководители на паралелките са г-жа Ст. Пантелеймонова и г-жа В. Петрова, ст. учители в начален етап.

           Инициативата се осъществява със съдействието на  Министерство на вътрешните работи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, с цел практическа подготовка на учениците при наводнения и последващи кризи. Обученията се проведоха в обучителни зали в базата на „Бизнес център - Бизнес инкубатор - Търговище”.

            Участниците бяха обучени по специална програма, в рамките на която имаха възможност да получат теоретична и практическа подготовка във връзка с темата за природното бедствие: общи сведения за природните явления, водата на планетата, какво е наводнение през детските очи, действия при наводнение и поведение след наводнение. Чрез интересни и полезни практически упражнения децата успяха да „се потопят“ в реалната атмосфера на бедствената ситуация. Участваха в практически игри: викторина по оцеляване, изработване макети на къщички, симулация на наводнение – изграждане на дига, залесяване на двора в съответния център или полигон, оформяне на цветни алеи, организиране на поход до водоем, работа при полеви условия.

            В края на събитието ботевските въпитаници получиха грамоти за активно участие и постигнати отлични резултати в петдневно обучение „Практическа подготовка на ученици за реакция при наводнения и последващи кризи“.