Успешен екологичен проект в учебното заведение

Успешен екологичен проект в учебното заведение

Успешен екологичен проект в учебното заведение

09
Ноември
2019

            В I ОУ „Христо Ботев“ беше финализиран проект „Изграждане на функционален кабинет по природни науки“, по който ученици от прогимназиален етап работиха през миналата и настоящата учебна година. Разнообразните им дейности бяха ръководени от г-жа Цв. Драганова, ст. учител по химия и ООС, биология и ЗО.

            Част от реализираните изяви бяха не само съдържателни, но и много красиви: в  училищния двор беше направен билков алпинеум с активното участие на учениците от VII в клас, чийто кл. ръководител е г-жа Драганова. Той не само естетизира училищната среда, но дава възможност на младите хора да опознаят билките и техните аромати.

            В учебната програма по „Човекът и природата“ бе предвиден и се осъществи урок екскурзия „Организмите около нас“, по време на който петокласници се запознаха с билките в нашия регион и активно се включиха в събиране на липов цвят, коприва и маточина.

            В близост до Търговище има масиви с отглеждана лавандула. Учениците от шести клас събираха уханните й цветове, както и мащерка. По време на урока екскурзия „В царството на растенията“ те посетиха района на хижа „Младост“ и изготвиха табло на тема: „Билките в моя роден край“.

            Участието на ботевските възпитаници в интересния проект, посветен на природния свят, обогати познанията им за билковите растения в родния край, формира нови аспекти от екологичното възпитание и култура – част от гражданското образование.