Когато старите снимки говорят...

Когато старите снимки говорят...

21
Януари
2020

Скъпи приятели на нашата страница, вчера публикувахме прекрасна снимка на учениците от VII б клас с послание за съхраняване на ботевския дух. Тя породи много емоции сред бивши и настоящи възпитаници на учебното заведение.

Свързахме се с г-н Петър Шекеров, бивш възпитаник на I ОУ „Христо Ботев“. Той ни изпрати черно-бял кадър, кореспондиращ с цветната снимка на седмокласниците. Днес г-н Шекеров е адвокат, който живее и работи в София, но с интерес следи Фейсбук страницата на любимото първо училище и не е забравил годините, прекарани с ботевските учители в начален и прогимназиален етап. Публикуваната снимка е съхранила вълнуващ момент от завършване на III клас през 1980 г. Класен ръководител на паралелката е „другарката“ Мария Стоянова.

Житейският път на Петър Шекеров е свързан с училището от предучилищна група до VIII клас включително. На предоставената от него снимка можем да видим и г-жа Стела Груйкина, настоящ ботевец, ст. учител в начален етап на учебното заведение.

Адвокат Шекеров с носталгия си спомня за „другарката“ Веска Статева, учител по БЕЛ, за която това е последният випуск в професионалната й кариера. „Друго си е Христо Ботев да те гледа от стената всеки ден, като влизаш в сградата (отдясно беше голямата картина) и когато се качваш по стълбите (на снимката се вижда ясно)“ – споделя г-н Шекеров. Веска Статева обича много учениците си и ги нарича „моите деца“ – връща се към ученическите спомени адвокатът.

Една черно-бяла снимка – безброй ценни спомени и емоции...

Благодарим на Петър Шекеров, че ни я изпрати!

Защото ботевският дух е този, който ни обединява и пази традициите!

Галина Станчева, главен учител