Ботевската общност отбеляза Деня на Европа

Ботевската общност отбеляза Деня на Европа

09
Май
2020

На 8. май 2020 г., в навечерието на 9. май, ученици от начален и прогимназиален етап на  I ОУ „Христо Ботев“ отбелязаха Деня на Европа. Навършват се 75 години от края на Втората световна война и 66 години от декларацията на Робер Шуман.

         Във виртуалните класни стаи на Microsoft Teams класните ръководители проведоха час на класа, като разгледаха тематични материали и ученически проекти, посветени на един от най-значимите дни в европейската история. Осъществиха се дискусии, свързани с мултимедийни презентации, музикални клипове и текстова информация. Беше коментирана богатата европейска символика - образи, знаци и послания.  

         На 9. май 1950 г. френският министър на външните работи Робер Шуман произнася „Декларацията на Шуман“. С нея той предлага създаването на Европейска общност за въглища и стомана. Тя е първата от редица наднационални европейски институции, които са първооснова на Европейския съюз.

         „Световният мир не може да бъде запазен без творчески усилия, съответстващи на опасностите, които го заплашват“ – днес тези думи на Шуман се считат за началната стъпка към обединяване на европейските усилия в инициатива, която сега е прераснала в Европейски съюз.

         Чрез отбелязването на 9. май възпитаниците на I ОУ „Христо Ботев“ показаха солидарност към единните европейски ценности, а това е израз на откроена гражданска позиция при младите хора – гаранция за смислено бъдеще!

Галина Станчева, главен учител