Представителна онлайн изява на III в клас

Представителна онлайн изява на III в клас

Представителна онлайн изява на III в клас

03
Юни
2020

През изминалата учебна седмица се проведе представителната заключителна изява на учениците от III в клас по проект "Подкрепа за успех". Класен ръководител на любознателните ботевчета е г-жа Стела Груйкина, ст. учител в начален етап. Виртуални гости на събитието бяха г-н Димитър Алексиев, директор на I ОУ "Христо Ботев", и г-н Румен Куюмджиев, зам.-директор УД. Темата беше: "Проектите на III в клас: природни и културни забележителности на България".

Децата презентираха своите мисловни творчески продукти, посветени на възрожденски личности, паметника "Шипка", природни и културни забележителности в България, опазване на защитени видове, човешкото тяло, славянските учители Кирил и Методий.

Гостите видяха една презентация и едно слайдшоу. Останалите проекти бяха показани по интригуващ начин във виртуална среда. Учениците и учителката носеха училищните униформи по време на изявата.

Директорът поздрави III в клас за успешната реализация на събитието, за усърдното и активно участие с качествени мисловни продукти.

Галина Станчева, главен учител