БДП
15.11.2019
от учителите към родителите на учениците от I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище