Проекти

Проекти

20.11.2019
На 13.11.2019 г. два екипа от ученици и учители на учебното заведение се включиха в изява, организирана от Община Търговище и представена в Драматичния театър.
05.10.2019
В периода 30.09. - 04.10.2019 г. учениците от III а и IV а клас на I ОУ „Христо Ботев“ участваха в дейности по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“, проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“.