Прием първи клас

Прием първи клас

1. ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 клас
1. ЗАПОВЕД за утвърждаване на план прием в 1 клас


2. СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


3. Приложение 1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
Сваляне на документа


4. Приложение 2 - СРОКОВЕ за кандидатстване, класиране и записване за прием в първи клас
Сваляне на документа


5. Приложение 3 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
Сваляне на документа