Обществен съвет

Обществен съвет

Днес, 26.03.2019 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище.

Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 01.04.2019 г. /понеделник/ от 17.30 часа в стая № 201.

Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище, което ще се проведе на 26.03.2019 г. /вторник/ от 17.30 часа в в стая № 201.

Прочети повече

Днес, 23.10.2018 г., се проведе заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град Търговище....
Прочети повече

       С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към I ОУ “Христо Ботев“...
Прочети повече

П Р О Т О К О Л № 1 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град...
Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище,...
Прочети повече

П Р О Т О К О Л № 7 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град...
Прочети повече

С настоящата покана официално Ви каня на заседание на Обществения съвет към IОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище,...
Прочети повече

П Р О Т О К О Л № 6 от проведено заседание на Обществения съвет при Първо основно училище «Христо Ботев» град...
Прочети повече

1 2 3 4