Графици
ГРАФИК За провеждане на консултации I-IV клас II срок учебна 2018/2019 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК За провеждане на консултации V-VІІ клас II срок учебна 2018/2019 година
Сваляне на документа


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ ПИСМЕНИ РАБОТИ за ІI учебен срок на учебната 2018/2019 г.
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ФУЧ, СИП и кръжок II срок 2018/2019 учебна година V – VІІ клас
Сваляне на документа


ГРАФИК за провеждане на ВТОРИ час на класа-консултации с родители и ученици
Сваляне на документа