Свободни места

Свободни места в паралелките на Първо ОУ „Христо Ботев“ към 24.04.2019г.

  • 1 клас | 8 свободни места
  • 2 клас | 6 свободни места
  • 3 клас | 13 свободни места
  • 4 клас | 16 свободни места
  • 5 клас | 5 свободни места
  • 6 клас | 11 свободни места
  • 7 клас | 30 свободни места