Правилници
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" - учебна 2023-2024 година
Сваляне на документа


Правилник за дейността на Първо ОУ "Хр. Ботев" 2022 г. - 2023 г.
Сваляне на документа


Правилник за дейността на Първо ОУ "Хр. Ботев" 2021 г. - 2022 г.
Сваляне на документа


Правилник за дейността на Първо ОУ "Хр. Ботев" 2020 г. - 2021 г.
Сваляне на документа