Други документи
1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


Национален календар за изяви по интереси 2021 - 2022 година
Сваляне на документа


2. Етичен кодекс и докладване на нарушения
Сваляне на документа