Други документи
Национален календар за изяви по интереси 2022 - 2023 година
Сваляне на документа


1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


Правила за участие на педагогически специалисти от I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище в квалификационна дейност и механизъм за финансова подкрепа
Сваляне на документа


Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация в I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище
Сваляне на документа


Етичен кодекс и докладване на нарушения 2022/2023
Сваляне на документа