Други документи
1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ
Сваляне на документа


2. Етичен кодекс и докладване на нарушения
Сваляне на документа