Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация

1. Правила за достъп до обществена информация в I ОУ “Христо Ботев“ гр.Търговище
Сваляне на документа


- ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Сваляне на документа


- ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТНО ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ
Сваляне на документа


- ПРОТОКОЛ за предоставяне на достъп до обществена информация
Сваляне на документа


2. Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация
Сваляне на документа