Отчети
ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Сваляне на документа


ОТЧЕТ по изпълнение на Стратегията за развитие на I „Христо Ботев“ град Търговище през периода 2020 - 2022 година
Сваляне на документа