Отчети
ОТЧЕТ на Плана за действие през периода 2022 - 2023 година по изпълнение на Стратегията за развитие на I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище
Сваляне на документа


ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА
Сваляне на документа


ОТЧЕТ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА I ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ - ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Сваляне на документа


ОТЧЕТ на Плана за действие през периода 2020 - 2022 година по изпълнение на Стратегията за развитие на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище
Сваляне на документа