Планове
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2021/2022
Сваляне на документа


План за дейността на I ОУ Христо Ботев 2021/2022
Сваляне на документа


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП на I ОУ "Христо Ботев" за 2021 година
Сваляне на документа


Годишен план за дейността на ЕКК на учителите в ГЦОУД
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2020/2021
Сваляне на документа


Годишен план за дейността на I ОУ Христо Ботев 2019/2020
Сваляне на документа