Планове
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2021/2022
Сваляне на документа


План за дейността на I ОУ Христо Ботев 2021/2022
Сваляне на документа


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП на I ОУ "Христо Ботев" за 2021 година
Сваляне на документа


Годишен план за дейността на ЕКК на учителите в ГЦОУД
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ през периода 2022 - 2023 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на I ОУ „Христо Ботев“ - Търговище
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2020/2021
Сваляне на документа


Годишен план за дейността на I ОУ Христо Ботев 2019/2020
Сваляне на документа