Планове
Годишен план за дейността на I ОУ Христо Ботев 2019/2020
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2020/2021
Сваляне на документа


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП на I ОУ "Христо Ботев" за 2021 година
Сваляне на документа