Планове
ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА НА І ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА
Сваляне на документа


План за действие и финансиране към Стратегията за учебната 2023-2024 година
Сваляне на документа


АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ ГРАД ТЪРГОВИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
Сваляне на документа


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ на I ОУ 2021/2022
Сваляне на документа


План за дейността на I ОУ Христо Ботев 2021/2022
Сваляне на документа


ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП на I ОУ "Христо Ботев" за 2021 година
Сваляне на документа


Годишен план за дейността на ЕКК на учителите в ГЦОУД
Сваляне на документа


1 2