Стратегии
Стратегия ЗА РАЗВИТИЕ НА Първо основно училище „Христо Ботев“, град Търговище
Сваляне на документа


СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2024 ГОДИНА
Сваляне на документа