Стратегии
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” ГР. ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА 2020 - 2024 ГОДИНА
Сваляне на документа