Мерки
Мерки за повишаване на качеството на образованието в Първо ОУ "Христо Ботев" 2021/2022г
Сваляне на документа


Мерки за намаляване рисковете от предаване на инфекцията в I ОУ "Христо Ботев" през учебната 2021-2022 година
Сваляне на документа


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО на обучение в Първо основно училище “Христо Ботев”, гр. Търговище
Сваляне на документа


МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА В І ОУ «Христо Ботев» гр. Търговище през учебната 2020-2021 г.
Сваляне на документа