Мерки
МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА В І ОУ «Христо Ботев» гр. Търговище през учебната 2020-2021 г.
Сваляне на документа


МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО на обучение в Първо основно училище “Христо Ботев”, гр. Търговище
Сваляне на документа