Графици
График за провеждане на ученическите олимпиади през учебната 2022 - 2023 година - общински кръг, съгласно заповед РД09-4059/30.08.22 г. на Министъра на образованието и науката
Сваляне на документа