Бюджет
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г
Сваляне на документа


Деветмесечен отчет към 30.09.2021г
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Сваляне на документа


Финансов отчет към 31.03.2021
Сваляне на документа


Годишен финансов отчет към 31.12.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 30.09.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 30.06.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 31.03.2020
Сваляне на документа


1 2