Бюджет
Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г
Сваляне на документа


Деветмесечен отчет към 30.09.2021г
Сваляне на документа


Финансов отчет към 31.03.2021
Сваляне на документа


Годишен финансов отчет към 31.12.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 30.09.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 30.06.2020
Сваляне на документа


Финансов отчет към 31.03.2020
Сваляне на документа


Годишен финансов отчет 2019
Сваляне на документа


1 2