Бюджет
Финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.
Сваляне на документа


Финансов отчет за четвърто тримесечие на 2023 г.
Сваляне на документа


Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Сваляне на документа


Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
Сваляне на документа

Сваляне на документа

Сваляне на документа


Финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
Сваляне на документа

Сваляне на документа


Финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
Сваляне на документа


1 2 3