Бюджет
Финансов отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Сваляне на документа


Финансов отчет за първо тримесечие на 2023 г.
Сваляне на документа

Сваляне на документа

Сваляне на документа


Финансов отчет за трето тримесечие на 2022 г.
Сваляне на документа

Сваляне на документа


Финансов отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.
Сваляне на документа


Информация за изпълнението на делегирания бюджет за периода от 01.01.2021г до 30.06.2021г
Сваляне на документа


Деветмесечен отчет към 30.09.2021г
Сваляне на документа


1 2 3