Послание за учебната 2020-2021 година

Послание за учебната 2020-2021 година

09
Септември
2020

Уважаеми ученици и родители,

 Предстои ни една различна учебна година в условията на продължаваща пандемична ситуация, обусловена от разпространението на COVID-19.

            През тази учебна година в още по-голяма степен е необходимо да сме гъвкави, предпазливи и отговорни, за да бъдем заедно. Опазване здравето на всеки член от училищната общност е наш основен приоритет.

            В тази връзка екипът на Първо ОУ „Христо Ботев“ разработи конкретни мерки и правила, съобразно насоките на МОН за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/21 година, в условията на COVID-19. Спазването им ще ни даде възможност обучението да се проведе присъствено и въпреки дистанцията, да останем заедно.

            Желаем на всички успешна учебна година и нека предизвикателствата да ни направят по-силни и единни!

            Бъдете здрави!

            Екипът на Първо ОУ „Христо Ботев“