Организация на достъпа до училищната сграда във връзка с пандемичната ситуация

Организация на достъпа до училищната сграда във връзка с пандемичната ситуация

Организация на достъпа до училищната сграда във връзка с пандемичната ситуация

14
Септември
2020

Уважаеми родители, 

Във връзка с пандемичната ситуация, изпращането и посрещането на учениците от начален етап ще бъде ограничено до порталната врата на училищния двор.

На родителите на първокласниците временно ще бъде разрешено изпращането до входните врати в северния /задния/ вход.

Двете портални врати към училищния двор ще се заключват сутрин в 8.10 ч. и ще се отключват на обяд, както следва:

- за северния вход - 11.30 ч. - 14.00 ч. и 15.30 ч. - 17.30 ч.

- за южния вход - 12.30 ч. - 14.00 ч. и 16.00 ч. - 17.30 ч.

Графикът подлежи на промени по целесъобразност.