Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние

14
Октомври
2020

         По предложение на РЗИ и съгласно заповед на Министъра на образованието и науката, се преустановява присъственият образователен процес и се преминава към обучение в електронна среда от разстояние за периода 15.10.20 г. /четвъртък/ - 29.10.20 г. /четвъртък/ включително.

         В тази връзка обучението в електронна среда трябва да се провежда в Microsoft Teams за учениците от II - IV клас и за учениците от VI - VII клас. За учениците от I клас обучението ще се реализира през групите на паралелките във Viber и Facebook.

         В утрешния ден - 15.10.20 г. /четвъртък/ - обучението в електронна среда за учениците от V клас ще се осъществи в Shkolo.bg, а през следващите дни – в Microsoft Teams, когато бъдат актуализирани екипите на паралелките в образователната платформа. Молим учителите, преподаващи в V клас, да се явят в учебното заведение на 15.10.20 г. /четвъртък/, 13.30 ч., във връзка с необходимата актуализация.

        Предлагаме следното дневно разписание за периода на обучението в електронна среда от разстояние, както следва:

 

Начален етап:

 1. 9.00 ч. – 9.20 ч.
 2. 9.35 ч. – 9.55 ч.
 3. 10.10 ч. – 10.30 ч.
 4. 10.45 ч. – 11.05 ч.
 5. 11.20 ч. – 11.40 ч.
 6. 11.55 ч. – 12.15 ч.

Прогимназиален етап:

 1. 9.00 ч. – 9.25 ч.
 2. 9.35 ч. – 10.00 ч.
 3. 10.10 ч. – 10.35 ч.
 4. 10.45 ч. – 11.10 ч.
 5. 11.20 ч. – 11.45 ч.
 6. 11.55 ч. – 12.20 ч.

ЦОУД - начален и прогимназиален етап:

 1. 13.30 ч. – 13.55 ч.
 2. 14.05 ч. – 14.30 ч.
 3. 14.40 ч. – 15.05 ч.
 4. 15.15 ч. – 15.40 ч.
 5. 15.50 ч. – 16.15 ч.

        Желаем на всички здраве и спокойствие, за да съумеем отново заедно да се справим с поредното сериозно предизвикателство в образователната сфера!