Връщане към присъствена форма на обучение

Връщане към присъствена форма на обучение

Връщане към присъствена форма на обучение

14
Октомври
2020

Уважаеми учители, ученици и родители, 

Приемете нашите извинения по повод наложила се промяна на информацията за преминаване към обучение в електронна среда, тъй като стана ясно, че РЗИ - Търговище отменя даденото предписание.

В тази връзка учебните часове на 15.10.20 г. /четвъртък/ ще започнат присъствено в 9.00 ч. и ще имат продължителност 30 мин. В петък учебните часове ще се провеждат по обичайното дневно разписание с начало на първия учебен час - 8.00 ч.

Още един път се извиняваме за породилата се ситуация!