Талантливи ботевци с общински стипендии

Талантливи ботевци с общински стипендии

Талантливи ботевци с общински стипендии

23
Октомври
2020

           Сред даровитите ученици от Търговище, на които са отпуснати общински стипендии за значими постижения през учебната 2019/2020 година, отново има възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“.

          Според Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, годишна стипендия в размер на две минимални работни заплати се присъжда на Никола Киров от 7. б клас – област „Образование, наука и техника”.

             В същата област месечни стипендии за период от два месеца, в размер на 1/5 от минималната работна заплата, ще получат: Яна Атанасова 5. а кл., Борис Ганчевски, 5. а кл., Михаела Станчева, 6. в кл., Сандра Радева, 7. б кл., Василена Добрева, 7. б кл, Симеон Александров, 7. в кл., Ния Гьокова, 7. г кл.

В област „Изкуство и култура” месечни стипендии са присъдени на Калина Стайкова, 6. а кл., и Катерина Чехларова, 7. г кл.

В област „Спорт” са отличени: Християн Златев, 2. д кл., Мерт Ахмед, 3. г кл., Толга Абдурахманов, 5. а кл., Пресиана Неделчева, 7. б кл.

            Поздравяваме талантливите ботевци и им желаем да развиват своите дарби!

Галина Станчева, главен учител