Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от прогимназиален етап

Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от прогимназиален етап

Обучение в електронна среда от разстояние за учениците от прогимназиален етап

26
Октомври
2020

Поради усложнената епидемична обстановка в I ОУ „Христо Ботев“ и повишаващия се процент заболели, се преустановява присъственият процес на обучение и се преминава към обучение в електронна среда от разстояние за учениците от V – VII клас в периода 27.10.20 г. /вторник/ - 05.11.20 г. /четвъртък/ включително.

Обучението в електронна среда ще се осъществява в Microsoft Teams. Информация за дневното разписание на учебните часове е публикувана в Shkolo.bg.

Напомняме, че периодът 30.10. - 02.11.20 г. е есенна ваканция.

В присъствена форма учебните занятия ще бъдат възобновени на 06.11.20 г. /петък/.

Бъдете здрави!