Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

Обучение от разстояние в електронна среда

27
Ноември
2020

На основание заповеди на министъра на образованието и науката и на министъра на здравеопазването ще се осъществява обучение от разстояние в електронна среда за периода 30.11.20 г. - 21.12.20 г.