НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА"

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА "ЗНАМ И МОГА"

19
Март
2021

Уважаеми колеги и родители, 

 

Известни са участниците в Националния кръг на Олимпиадата "Знам и мога" - IV клас.

В областния кръг на олимпиадата, четвъртокласниците с много енергия и ентусиазъм работиха по разнообразните задачи. Показаха знания и умения, с които да се преборят за последния кръг.

Сред 31 участници в България, IОУ "Христо Ботев" има представител, покрил изискванията за допускане до финалния етап:

Ива Пресиянова Данева, ученичка от IV б клас.

          През трудната учебна година, в условията на която се намираме, ботевска възпитаничка успя да се класира на национален кръг в престижната надпревара.

            Ръководител на успешната четвъртокласничка е г-жа Румяна Колева, ст. учител в начален етап.

Резултатите на явилите се участници на областния кръг на Националната олимпиада "Знам и мога" 2021 г. - ТУК

Класираните ученици на национален кръг на национална олимпиада "Знам и мога" следва да се явят на 10.04.2021г. в 8:30ч. във фоайето на I ОУ "Хр. Ботев" гр. Търговище.

            Желаем успех!

            IОУ "Христо Ботев"