Национално състезание по информационни технологии „IT Знайко“ – областен кръг

Национално състезание по информационни технологии „IT Знайко“ – областен кръг

Национално състезание по информационни технологии „IT Знайко“ – областен кръг

16
Април
2021

Национално състезание по информационни технологии „IT Знайко“ – областен кръг

????Основна цел на състезанието IT Знайко е да предостави възможност на учениците от 1. до 9. клас да демонстрират знанията си за работа с информационни технологии, като ги приложат при решаване на поставени тематични задачи.????

????Организатор на състезанието е Сдружение "Образование и технологии" гр. Бургас и се провежда с подкрепата на "Майкрософт" – България.

????Ботевските възпитаници за пореден път се представиха достойно -  с необходимата концентрация и подготовка за постигане на поставените цели.
????Пожелаваме успех на Националния кръг!
????Ръководители на нашите знайковци са: г-жа К. Милева и г-жа Ф. Александрова.

????Ботевските възпитаници ще представят областта на Националния кръг на състезанието “IT Знайко”, което ще се проведе електронно.

????4 клас – категория „Програмист“:
II място - Зелиха Еюпова Кунгьова
III място - Симона Росенова Русева
✅Отлично се представиха и учениците:
• Димитър Димитров Иванов – 885 т.
• Ива Пресиянова Данева - 860 т.
• Николета Петрова Петрова - 850 т.
• Салиха Джамалова Мехмедова - 700 т.
• Габриела-Яна  Каменова Енчева - 680 т.

????5 клас – категория „Програмист“:
II място – Наталия Йорданова Йорданова

????5 клас /екипи/ – категория „Програмист“:
II място - Радина Дамянова Моллова и Яна Смиленова Атанасова

????6 клас /екипи/ – категория „Уеб“:
II място – Виктор Иванов Цветанов и Рая Росенова Стоянова

????7 клас – категория „ИТ“:
Сандра Мартин Радева – 690 т.

❤Пожелаваме си нови творчески вдъхновения!