Третокласници представиха чуден „Приказен сън“

Третокласници представиха чуден „Приказен сън“

18
Май
2021

          На 18.05.2021 г. Актовата зала на I ОУ „Христо Ботев“ приюти един истински празник на приказките и обичта към четенето под надслов „Приказен сън“.

         Той бе реализиран от учениците, включени в група ЦОУД – III г клас, както и част от III в клас. Ръководител на ботевските възпитаници е г-жа Веселка Маринова, ст. учител ГЦОУД.

         Инициативата е реализирана в рамките на кампания, свързана с приобщаването на учениците към четенето. Идеята за осъществяване на пиесата „Приказен сън“ със съдействието на родителската общност принадлежи на г-н Димитър Алексиев, директор на учебното заведение, и е продължение на превърналите се в традиция през последните години съвместни дейности с родители. Те, както и ръководството на училището, бяха специални гости на пролетния спектакъл.

         Децата се превъплътиха в ролите на емблематични приказни персонажи, показвайки словесни, музикални и танцови сценични умения. Със завиден ентусиазъм пресъздадоха интригуващия сюжет на една съвременна приказка, обогатен с препратки към класическите приказки и актуални паралели с лексика, характерна за IT-технологиите.

         Открои се емоционалната интелигентност на децата, умението да интерпретират посланията на текста и да вникват в смисъла му. Пролича обичта към четенето и книгите, която е култивирана у ботевските възпитаници настойчиво и последователно.

         Родното и чуждото слово, книгата и интернет пространството, четенето и социалните мрежи… – все проблеми, които прозвучаха от сцената чрез артистичните превъплъщения на малките талантливи актьори.

        Г-н Алексиев поздрави активните третокласници и техния ръководител – г-жа Маринова – за чудесната реализация на идеята и им пожела да продължат своите полезни и успешни дейности в тази насока.

Галина Станчева, гл. учител