Поредно шампионско представяне на ботевци на национално ниво

Поредно шампионско представяне на ботевци на национално ниво

Поредно шампионско представяне на ботевци на национално ниво

26
Май
2021

За поредна година I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище се включи в една престижна инициатива от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците – VII национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“. Тя се проведе в периода 16. - 17. април 2021 г.

Неин организатор е СУ „Св. Климент Охридски” гр. Добрич. Конференцията се провежда със съдействието на РУО - Добрич, Община гр. Добрич, Висше училище по мениджмънт гр. Добрич.

На заключителния етап от Националната ученическа конференция, във втора възрастова група, са отличени четиримата ботевски възпитаници, участвали в значимата изява. Те подготвиха свои авторски продукти, чрез които се състезаваха с творбите на техни връстници от цялата страна.

В раздел  “Есе/разказ” първо място поделят Никола Киров (VII б клас) – ръководител В. Кънчева, ст. учител по английски език, и Галена Найденова (VI г клас) –   ръководител Г. Станчева, гл. учител в прогимназиален етап. Есето на Зорница Иванова (VI в клас) е класирано на второ място. Неин ръководител е Г. Станчева.

В раздел “Проекти” призовата позиция е за Сандра Радева (VII б клас). При разработването на продукта тя е ръководена от Р. Радева, учител по английски език, и К. Милева, ст. учител по ИТ.

Желаем на ботевските шампиони творческо вдъхновение за нови победи!

 Галина Станчева, гл. учител