ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

15
Септември
2021

          В просветната традиция на родното образование датата 15. септември има специално място. И дори когато светът и обществото ни са изправени пред сериозни и дълготрайни изпитания за здравето, волята и духа, тя напомня, че когато сме сплотена и подкрепяща се общност, трудностите са по-лесно преодолими и новото начало носи заряд за радостни сбъдвания.

         С ботевски устрем и стремеж към успешни начинания бе белязано откриването на новата учебна година за възпитаниците на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище.

Вдъхновяващите послания в приветствените слова на д-р Д. Димитров, кмет на община Търговище, и г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение, посочиха, че и през тази година  положителните емоции от новото начало ще бъдат съпътствани и с вълнение от предизвикателствата, породени от глобалната пандемия. Г-жа Г. Димитрова, ст. експерт по ОСО в РУО - Търговище, представи поздравителен адрес от името на г-жа Елка Станчева, началник на РУО - Търговище.

         По традиция най-ярки на 15. септември са емоциите и нетърпеливото очакване на първокласниците, техните учители и родители. Малките ученици се насладиха на празничната програма, част от която бяха самите те.

         Пожелаваме здраве, сили и спокойствие на всички ботевци през новата учебна година! Знаем, че въпреки трудностите, нашето място е в класните стаи.

С отговорност, усърдие и желание за много знания и постижения се впускаме в предизвикателството 2021/2022 учебна година!

Галина Станчева, главен учител