Талантливи ботевци с общински стипендии

Талантливи ботевци с общински стипендии

07
Декември
2021

          Сред даровитите ученици от Търговище, на които са отпуснати общински стипендии за значими постижения през учебната 2020/2021 година, отново има възпитаници на I ОУ „Христо Ботев“.

          Според Наредбата за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище 16 ботевски възпитаници са отличени с месечни стипендии.

          В област „Образование, наука и техника”, за значими постижения в национални олимпиади, състезания и конкурси, се присъждат стипендии на: Ива Данева - V б кл., Яна Атанасова - VI а кл., Елинор Нанкова - VII а кл., Михаела Станчева - VII в кл., Маноел Геров - VII в кл., Галена Найденова - VII г кл.

         За успешни творчески изяви в област „Изкуство и култура“ са отличени: Кристияна Ненова - II а кл., Йолина Николова - IV б кл., Калина Стайкова - VII а кл., Иво Райнов - VII а кл., Ралица Дилова - VII а кл.

           Във връзка със спортните им успехи, в област „Спорт” общински стипендии получават: Алпер Ъшък - I а кл., Християн Златев - III д кл., Даниел Господинов - IV б кл., Мерт Ахмед - IV г кл., Толга Абдурахманов - VI а кл.

           Ръководството и Педагогическият съвет на I ОУ „Христо Ботев“ град Търговище награди изявените ботевци с индивидуални грамоти, които им бяха връчени от г-н Д. Алексиев, директор на учебното заведение.

            Поздравяваме талантливите ботевски възпитаници и им желаем да продължават да развиват своите дарби!

Галина Станчева, главен учител