Национални отличия за ботевци в литературни конкурси

Национални отличия за ботевци в литературни конкурси

Национални отличия за ботевци в литературни конкурси

15
Януари
2022

       Новата календарна година започна с нови награди от творчески изяви за ботевските възпитаници. Инициативите, в които те се включиха, са част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година. Организатори са МОН и Националният дворец на децата.

      Националният конкурс по гражданско образование „Хората – еднакви и различни” - 2021 има за цел да активизира интереса на учениците към правната проблематика и да ги стимулира към усвояването на знания, умения и компетентности, необходими за ролята им на граждани в съвременното общество; да стимулира формирането на нагласи за толерантност и сътрудничество с другите на основата на взаимното зачитане на правата и свободите; да съдейства за развитието на уважение към човешкото достойнство и ценност.

     Във втора възрастова група (V - VII клас) компетентното жури отличи с първите три призови места есетата на  ученички от I ОУ „Христо Ботев“. В тематично направление „Децата – еднакви и различни” първо място заслужи творбата на Михаела Станчева от VІІ в клас. Второто място е поделено между две ботевски възпитанички: в тематично направление „Детето в света на възрастните” е отличена Зорница Иванова от VII в клас, а в тематично направление „Животът като основна ценност“ с награда се поздрави Никол Пеева от VII б клас.

      Трите трудолюбиви и талантливи момичета получиха грамоти и медали от Националния дворец на децата.

     Журито присъди грамота и медал за високи постижения на нейните възпитаници на г-жа Галина Станчева, главен учител в прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“, ръководител и консултант на отличените ученички.

     Националният конкурс по народно приложно изкуство „От Коледа до Васильовден” - 2021 има за цел да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

     В раздел „Литературно творчество“ на тема: „Коледа е, стават чудеса” (за приказка, стихотворение, разказ, есе) двама ботевски възпитаници спечелиха признанието на специалистите във втора възрастова група (V - VII клас).

    На второ място е класиран оригиналният ученически разказ „Коледа е, стават чудеса” на Михаела Станчева от VІІ в клас. Тя получи грамота и медал в категория „Проза“. Неин ръководител е г-жа Г. Станчева.

    В категория „Поезия“ с поощрителна награда за своето вълнуващо авторско стихотворение „Коледа“ е отличен Йоан Йорданов от VII б клас, който с удоволствие и устрем създава поетически творби, отличавани и в други творчески инициативи. Той е награден от Националния дворец на децата с грамота и медал. Негов ръководител е г-жа Царина Куюмджиева, ст. учител по география и икономика.

    Поздравяваме талантливите ботевски възпитаници за високите отличия и им желаем вдъхновяващата сила на словото да бъде техен приятел и изповедник по пътя на духовните търсения и творчеството!

Галина Станчева, главен учител