Иновационен продукт „Юнаци герои, познайници твои“ – с IT на математиката на гости

Иновационен продукт „Юнаци герои, познайници твои“ – с IT на математиката на гости

Иновационен продукт „Юнаци герои, познайници твои“ – с IT на математиката на гости

30
Юни
2020

        На 30.06.2020 г. приключи дейността на клуб „Дигитална работилница“ по проект „Образование за утрешния ден“  при Първо основно училище „Христо Ботев“. Учениците представиха своята дигитална книжка с математически приказки.

       Ръководител на групата е Дарина Димитрова, главен учител в прогимназиален етап, преподавател по математика и информационни технологии.

      Идеята да се подготви виртуалната книжка привлече вниманието не само на участниците в обучителната група, но и на техните съученици още през изминалата учебна година. Предоставената им възможност по проекта “Образование за утрешния ден” създаде позитивна  мотивираща среда по време на цялостната им дейност. В дигиталната книжка учениците представят своите любими приказки в друг, необичаен вариант. Едва ли някой ще се сети, че между литературата, математиката и информационните технологии може да съществува връзка. Иновационно, с голямо творческо въображение, с изключителна креативност учениците от клуб „Дигитална работилница“ промениха обичайния сюжет на приказките.

      Съвременният технологичен подход дава възможност да се разгърне докрай потенциалът на всяко дете в сложната симбиоза между безграничното въображение и строгите норми на логиката.

Дарина Димитрова, ръководител на група „Дигитална работилница“