График за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади през учебната 2021/2022 година

08
Февруари
2022

          На основание чл. 252, ал. 1, чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл. З, ал. З от Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието и във връзка със Заповед № РД 09-1883/02092021 г. на министьра на образованието и науката за утвърждаване на графици за приложение на ученическите олимпиади (Приложение № 1) през учебната 2021-2022 година, публикуваме графика и училищата домакини за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади: 

Олимпиада по

             Домакин

Време на       провеждане

Знам и мога

I ОУ "Христо Ботев” гр. Търговище

26.02.2022 г. 09:00 часа

Български език и литература

I ОУ "Христо Ботев” гр. Търговище

06.03.2022 г. 09:00 часа

Английски език

I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

19.02.2022 г. 09:00 часа

Математика

ПГИИ „Джон Атанасов”, гр. Търговище

12.02.2022 г. 09:00 часа

Информатика

I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

05.02.2022 г. 13:00 часа

Информационни технологии

II СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище

до 23.03.2022 г.

Лингвистика

СУ „Васил Левски" гр. Опака

04.02.2022 г. 14:00 часа

Философия

ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово

06.02.2022 г. 09:00 часа

История и цивилизации

II СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище

27.02.2022 г. 09:00 часа

География и икономика

ПТГ „Цар Симеон Велики” гр. Търговище

26.02.2022 г. 09:00 часа

Гражданско образование

ПГ „Христо Ботев" гр. Попово

11.03.2022 г. 15:00 часа

Физика

II СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище

19.02.2022 г. 14:00 часа

Астрономия

ПГТХВТ „Алеко Константинов” гр. Търговище

13.02.2022 г. 14:00 часа

Биология и здравно образование

I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

20.02.2022 г. 09:00 часа

Химия и опазване на околната среда

I ОУ "Христо Ботев" гр. Търговище

12.02.2022 г. 14:00 часа

Техническо чертане

ПТГ „Цар Симеон Велики" гр. Търговище

12.03.2022 г. 09:00 часа