График за провеждане на областния кръг на ученическите състезания през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на областния кръг на ученическите състезания през учебната 2021/2022 година

График за провеждане на областния кръг на ученическите състезания през учебната 2021/2022 година

08
Февруари
2022

        На основание чл. 252, ал. 1, чл. 254, ал. 2 от ЗПУО, чл. З, ал. З от Правилника за устройството и функциите на Регионалните управления на образованието и във връзка със Заповед № РД 09-1883/02092021 г. на министьра на образованието и науката за утвърждаване на графици за приложение на ученическите олимпиади (Приложение № 1) през учебната 2021-2022 година, публикуваме графика и училищата домакини за провеждане на областния кръг на ученическите състезания: 

Състезание:

Домакин

Време на провеждане

Математическо състезание „Европейско кенгуру“

II СУ „Проф. Никола Маринов” гр. Търговище

17.03.2022 г.

12:00 часа

Пролетно математическо състезание за ученици от lV клас

I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

26.03.2022 г.

Математическо състезание за ученици от IV клас

„Математика за всеки”

I СУ „Св. Седмочисленици” гр. Търговище

14.05.2022 г.

„Бог е любов”

II СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище

до 30.03.2022 г.

„Ключът на музиката”

II СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище

18.02.2022 г.

Национално състезание по финансова грамотност

ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово

19.02.2022 г.

Национално състезание

„Компютърно моделиране”

I ОУ „Христо Ботев” гр. Търговище

19.02.2022 г.

Лаборатория за изкуство

II СУ „Проф. Никола Маринов" гр. Търговище

16.04.2022 г.

Безопасност на движението по пътищата

5-7 клас —

8-10 клас — ПГСС гр. Попово

до 15.05.2022 г.