Инструменти за привлекателно образование

Инструменти за привлекателно образование

10
Февруари
2022

       За да направя ученето по-интересен и забавен процес, използвам различни образователни платформи и инструменти.

       В учебните часове по математика, независимо дали са в ОРЕС или присъствено, използвам Khan Academy. Тук всичко е представено чрез видео, предизвикателства и текстове. Могат да се събират аватари, точки и значки. По този начин се стимулира желанието за самоусъвършенстване. Особено насърчаваща е възможността всеки ученик сам да следи напредъка си. Така през цялото време се стреми към постигане на 100% усвояване – т. нар. „майсторство“.

       Аз като учител също мога да следя напредъка на всеки ученик. Често давам задания в Khan Academy, които след това бързо проверявам, установявам трудностите и постиженията.

      Често в учебните часове използвам Plickers, който е безплатен интерактивен и технологичен инструмент, основан на печатащи „хартиени кликери“ вместо устройства за кликване.

       Методът е създаден от учител, който е търсил лесен и бърз метод за проверка степента на овладяване на преподавано УС или за оценяване на придобити знания, посочващ резултата веднага. Всеки ученик получава уникална карта на Plickers с черно-бяло изображение, подобно на QR код.

      По време на урока показвам въпрос с многократен избор или вярно/невярно твърдение. Учениците завъртат и задържат картите си Plickers, за да посочат кой отговор според тях е правилен. Сканирам всички карти наведнъж, използвайки приложението Plickers, инсталирано на мобилното ми устройство. Имам възможност незабавно да видя отговорите и данните на учениците по съответния въпрос.

      Според моите ученици Plickers е забавна игра. Но независимо, че възприемат интерактивния инструмент като игра, те остават ангажирани по време на проверката на знания, докато гледат дали картата им се сканира, показвайки отговора.

Бонка Николова, ст. учител в начален етап