Интерактивни елементи и вградени приложения в процеса на обучение

Интерактивни елементи и вградени приложения в процеса на обучение

10
Февруари
2022

        MozaBook е образователен презентационен софтуер, който разширява учебния инструментариум с разнообразни илюстрации, анимации и други възможности за презентации. Ефектното интерактивно съдържание и вградените, развиващи уменията, илюстративни и виртуални приложения, помагат за повишаване интереса на учениците и придобиването на знания.

        MozaBook осигурява достъп до мултимедийната библиотека с 3D анимации, образователни видеоклипове, множество аудио файлове и работни листове, които засилват интереса на децата към образователния процес.

        MozaBook може да се използва както на интерактивни дъски, така и на стандартни компютри. Наред с многобройните приложения за развитие на уменията, илюстрации и упражнения, има виртуални лаборатории и игри за ученици от всички възрасти.

       Зрелищните интерактивни елементи и вградените приложения, които развиват уменията и създават нагледност, могат да се използват за извършване на експерименти, събуждат интереса на учениците и подпомагат усвояването на учебното съдържание.

Сабина Стойкова, ст. учител в начален етап