Годишни награди на Община Търговище

Годишни награди на Община Търговище

30
Октомври
2020

          По повод Деня на народните будители 21 културни дейци, учители, ученици и състави от Търговище са отличени с Годишни награди за образование и наука, култура и изкуство на Община Търговище. Наградите са регламентирани в Наредбата за символиката на общината.
        Сред отличените в сферата на образованието и науката са и представители на І ОУ „Христо Ботев“. Г-жа Ванушка Жекова, старши учител по български език и литература и немски език, е наградена в категория „Прогимназиален етап на средното образование“. Тя получава отличието „за принос и за развитие на творческите способности на учениците и успешното им участие в олимпиади и литературни конкурси“. Мотивацията за творчество и екипната дейност с младите хора са идеите, които формират професионалните убеждения на учителката през дългите години от богатата й педагогическа кариера.
         На четирима ученици са връчени грамоти за постижения в сферата на образованието и спорта през предходната учебна година. В хуманитарната област е наградена Сандра Радева, ученичка в 7. б клас на I ОУ „Христо Ботев“. Упоритото и талантливо момиче вярва, че с успешните си начинания продължава един значим път в общност с високи образователни цели!
        Поздравяваме отличените и им желаем здраве, силен дух и щастливи сбъдвания в личен и професионален аспект!

Галина Станчева, главен учител