Награди „Митрополит Андрей“

Награди „Митрополит Андрей“

12
Ноември
2020

       На 12.11.2020 г. г-н Димитър Алексиев, директор на I ОУ „Христо Ботев“, връчи отличията на преподаватели от учебното заведение, които през тази учебна година са удостоени с ежегодните награди Грамота „Митрополит Андрей“ и Почетно отличие „Митрополит Андрей“ на РУО – Търговище. Те се връчват за втори пореден път и са посветени на 1. ноември – Ден на народните будители. Имената на отличените учители от област Търговище бяха обявени от г-жа Елка Станчева, началник на РУО – Търговище, в рамките на директорско съвещание.

      Изключително радващо и обнадеждаващо е, че педагози от ботевската общност отново са удостоени с отличия за своята професионална дейност в сферата на образованието.

     С най-високата награда – Почетно отличие „Митрополит Андрей“, направление „За постигнати високи резултати в учебната и извънучилищната дейност“ – е удостоена г-жа Румяна Колева, ст. учител в начален етап: „за постижения в методиката на преподаване и обучение в начален етап и популяризиране на добри практики сред педагогическата общност в областта и страната“.

       Още двама старши учители от начален етап са отличени с Грамота „Митрополит Андрей“: г-жа Емилия Димитрова – направление „За принос в системата на предучилищното и училищното образование“: за развиване потенциала на учениците чрез използване на ефективни и иновативни форми и методи в образователния процес, за постижения на нейни ученици в национални конкурси и олимпиади“, и г-жа Стефка Пантелеймонова – направление „За цялостен принос в системата на предучилищното и училищното образование“: „за прилагане на ефективни и иновативни форми и методи на работа в образователния процес, за реализиране на инициативи, допринесли за утвърждаване на образователната институция“.

       Наградени са и педагогически специалисти от прогимназиален етап на I ОУ „Христо Ботев“. Те получават Грамота „Митрополит Андрей“. Това са г-жа Радостина Радева, учител по английски език – в направление „За постигнати високи резултати в учебната и извънучилищната дейност“: „за постижения и активна дейност по организиране на учебния процес в електронна среда, за реализирани дейности за изграждане на екипност и формиране на добродетели у учениците“, и г-жа Наталия Атанасова, учител по математика и информационни технологии – направление „За принос в системата на предучилищното и училищното образование“: „за използване на ефективни педагогически подходи и прилагане на иновативни форми и методи в образователния процес“.

      Поздравяваме отличените колеги от ботевския педагогически екип и им желаем здраве, за да множат успехите си!

Галина Станчева, главен учител