Професионални награди

Професионални награди

07
Януари
2019

Дарина Димитрова – главен учител в ПЕ /Математика и ИТ/

Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование -  май 2020 г.

Галина Станчева – главен учител в ПЕ /БЕЛ/

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за прогимназиален етап на средното образование – 19 май 2011 г.

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за прогимназиален етап на средното образование за значимите й успехи, активната й дейност и високите постижения на нейни ученици в хуманитарната област – 23 май 2019 г.

Любка Кръстева Иванова – ст. учител в НЕ

Удостоверение „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета -  1999 г.

Грамота от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за начален етап на средното образование – 23 май 2015 г.

Царина Мотова Куюмджиева - ст. учител в ПЕ /География и икономика/

Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна,  цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета -  май 2004 г.

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за прогимназиален етап на средното образование – 2009 г.

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на образованието – май 2019 г.

Катерина Стефанова Милева – ст. учител в ПЕ /ИТ/

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за прогимназиален етап на средното образование за значими и високи национални и международни постижения на нейните ученици в областта на информатиката и информационните технологии – 23 май 2018 г.

Румяна Борисова Колева - ст. учител в НЕ

Почетно отличие „Неофит Рилски“ на МОН за дългогодишна цялостна професионална трудова дейност в системата на българското образование -  май 2015 г.

Почетно отличие „Митрополит Андрей“ на РУО Търговище за постижения в методиката на преподаване и обучение в начален етап и популяризиране на добри практики сред педагогическата общност в областта и страната – 2020 г.

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за начален етап на средното образование за високи постижения  – 24 май 2021 г.

Ваня Тодорова Таскова – ст. учител в НЕ

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за начален етап на средното образование – 23 май 2012 г.

Ванушка Димитрова Жекова – ст. учител в ПЕ /БЕЛ/

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за прогимназиален етап на средното образование за приноса и за развитие на творческите способности на учениците и успешното им участие в олимпиади и литературни конкурси – октомври 2020 г.

Ваня Петрова Иванова – ст. учител в НЕ

Грамота „Митрополит Андрей“ на РУО Търговище за прилагане на ефективни и иновативни форми и методи в образователния процес и за класиране на нейни ученици на призови места в национални конкурси – ноември 2019 г.

Ваня Иванова Кънчева – Ганчева ст. учител в ПЕ /АЕ/

Грамота „Митрополит Андрей“ на РУО Търговище за прилагане на ефективни и иновативни форми и методи в образователния процес и за класиране на нейна ученичка в международно състезание – ноември 2019 г.

Емилия Бойчева Димитрова - ст. учител в НЕ

Грамота „Митрополит Андрей“ на РУО Търговище за развиване потенциала на учениците чрез използване на ефективни и иновативни форми и методи в образователния процес, за постижения на нейни ученици в национални конкурси и олимпиади – 1 ноември 2020 г.

Стефка Пантелеймонова Тодорова - ст. учител в НЕ

Грамота „Митрополит Андрей“ на РУО Търговище за прилагане на ефективни и иновативни форми и методи в образователния процес, за реализиране на инициативи, допринесли за утвърждаване на образователната институция - 1 ноември 2020 г.

Меглена Тодорова Доманова - ст. учител в НЕ

Диплом от Община Търговище – Годишна награда за образование и наука за начален етап на средното образование за постигнати високи резултати на учениците й в учебната и извънкласната дейност  – 23 май 2018 г.

Радостина Пламенова Радева – учител в ПЕ /АЕ/

Грамота на РУО Търговище „Митрополит Андрей“ за постижения и активна дейност по организиране на учебния процес в електронна среда, за реализирани дейности за изграждане на екипност и формиране на добродетели у учениците – 2020 г.​

Наталия Красенова Атанасова – учител в ПЕ /Математика/

Грамота на РУО Търговище „Митрополит Андрей“ за постижения и активна дейност по организиране на учебния процес в електронна среда – 2020 г.