Ученето – как (не) се случва в училище

Ученето – как (не) се случва в училище

16
Април
2022

            На 15.04.2022 г. в I ОУ „Христо Ботев“ се проведе тематичен курс на тема: “Ученето – как (не) се случва в училище“. Квалификационната форма е част от Плана за квалификационна дейност на педагогическите специалисти в учебното заведение през настоящата учебна година.

            Институционалната квалификация се осъществи от ШУ ДИКПО – Варна. Ръководител на курса беше гл. ас. д-р Мариана Минчева-Ризова. Включиха се 22 учители от начален и прогимназиален етап.

           Интригуващата тема предложи възможности за рефлексия върху социално-педагогическите и психологическите условия за учене в училище. Във фокуса на вниманието бяха поставени ключови проблеми: по какви различни начини се учат децата, какви са личностните особености на съвременните деца и как това се отразява върху начините им за учене, как влияят педагогическите и непедагогическите взаимодействия в училищната среда върху развитието на уменията за учене, кои професионално-педагогически практики благоприятстват или затрудняват процеса на учене.

          Дискутираха се практически аспекти на поставените проблеми чрез конкретни примери от учебните програми и планове, както и идеи за ефективно учене, което е лесно, интересно и успешно за учениците.

Галина Станчева, главен учител