Защото „написаното остава“!

Защото „написаното остава“!

21
Май
2022

          По случай 24. май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН традиционно кани българските учители и ученици да се присъединят към кампанията „Написаното остава. Пиши правилно!“.

          На 19. май 2022 г. с огромен ентусиазъм в езиковото предизвикателство се включиха и ученици от I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище. Ботевските участници изпратиха до Института снимки от първата проведена диктовка с 48 третокласници. Това са ученици от III а и III г клас с класни ръководители г-жа Любка Иванова, главен учител в начален етап, и г-жа Бонка Николова, старши учител.  

         Децата признават, че въпреки огромното желание за изява на езикови компетентности, диктовката не им е била лесна. В учебната програма по БЕЛ за III клас не се изучава пунктуация на сложното изречение, което затруднява учениците, но когато имаш желание да направиш нещо, го правиш, влагайки максимални усилия в поставената цел. Дори и Ани от III а клас, която говори и пише с помощта на комуникатор, се включи в кампанията, показвайки своята грамотност в печатен текст.

        Третокласниците от нашето училище вярват, че „няма нищо по-красиво от високия дух и нищо по-силно от знанието!“.

        Заедно с техните учители те поздравяват всички по повод 24. май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!

 

Галина Станчева, главен учител